Home

www.studio-seppe.be is de naam van deze site.

Eerst geborene van Seppe Durnez in de virtuele wereld.
Deze site kwam tot stand met medewerking van een meer bekwame internaut dan ikzelf.
Mijn bijdrage bestaat erin om wat tekst te schrijven en foto's te plaatsen.

Wat is de bedoeling van deze site?
In hoofdzaak een middel om mijn fotografisch werk te laten zien en aldus contacten te leggen voor nieuw fotografisch werk.

Voor meer info: zie de info bladzijde. U kan mij ook steeds bereiken via de mail bladzijde.

Verder veel kijkgenot.

Seppé